Voorgaande jaren

Ieder jaar, op 15 augustus, herdenken we bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan. Hier vindt u een terugblik naar voorgaande herdenkingen.


Herdenking 2021 | Herdenken van verdeeld verleden

Op 15 augustus herdenken we hen die gesneuveld, vermoord of verwaarloosd zijn. We staan dan ook stil bij de overlevenden: onze grootouders, ouders, broers en zusters, die de opeenvolgende last hebben moeten dragen van oorlogservaringen, ontheemding en miskenning. We hebben bewondering en respect voor de enorme veerkracht die velen van hen hebben weten op te brengen. Aan de enorme bijdrage die zij hebben geleverd aan de samenleving, waar wij nu in vrede en welvaart leven. De samenleving waarin de afstand tot de oorlog gelukkig steeds groter wordt. Dankzij de veerkracht van de oorlogsgeneratie.

Tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 herdacht oud-senator Frank van Kappen (79) hen die onze vrijheid hard hebben bevochten en benadrukte dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. “Zeker ten tijde van grote onzekerheid moeten we pal ervoor staan”, zo sprak Van Kappen. Loek Middel (96) nam de genodigden mee in zijn persoonlijke verhaal en refereerde aan de wijze lessen van zijn moeder, als exemplarisch voor alle moedige moeders. De 17-jarige Friso Balt van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum sprak over zijn grote bewondering  voor zijn overgrootmoeder en grootouders. Hij stond stil bij het voorrecht om in vrijheid te kunnen en mogen leven. Actrice Esther Scheldwacht vertolkte met haar zoon Moos de Walle het speciaal voor de herdenking geschreven stuk Indisch praten. Debrah Jade en Mark Groot vertolkten het nummer ‘Someday we’ll all be free’. De gehele uitzending is hier terug te kijken.

Herdenking 2020 | Geef kleur aan je verleden

75 jaar na de oorlog kan het collectieve geheugen aan de oorlog in Azië gemakkelijk verworden tot eendimensionale zwart-witte beelden. Dit doet geen recht aan de vele schakeringen van leed en ervaringen van onze vele grootouders, ouders, broers en zussen die de oorlog in Azië hebben meegemaakt.

Deze ontheemde oorlogsgeneratie heeft ondanks de oorlog de veerkracht gevonden om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen. Zij hebben opnieuw kleur gegeven aan hun eigen leven en aan onze gehele samenleving.

Tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 sprak minister president Rutte de Herdenkingsrede uit. Aarnout Loudon vertelde -op beeld- over zijn herinneringen aan de oorlog. De krans voor alle militaire en burgerslachtoffers van oorlogsgeweld werd gelegd door Helen Aponno, dochter van sergeant-majoor KNIL, F.A. Aponno en door Patricia Tjiook-Liem wiens Chinese voorouders al vele jaren in Nederlands-Indië gevestigd waren. De drie generaties krans werd dit jaar gelegd door Hélène Selina van Druten, dochter Myrthe Assellina Stuart en kleindochter Chantal de Boer. De 15-jarige Maddy Batelaan, leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum hield een pleidooi voor het delen van elkaars verhalen. Dinand Woesthoff zong ‘You’ll Never Know’, het nummer liep door in ‘Manise’ gezongen door Yosina Roemajauw. Ze werden begeleid op suling, de Indonesische bamboefluit, door Ronald Bergman. Hier leest u meer over deze herdenking.

Herdenking 2019 | Brandend Verlangen

Het thema van de herdenking in 2019 was Brandend Verlangen. Het brandende verlangen om je geliefden terug te zien. Het brandende verlangen naar een betere toekomst, naar een wereld van vrede en veiligheid.

Tijdens de herdenking waren er kransleggingen door de minister-president, leden van de Koninkrijksregering, ambassadeurs en leden van de eerste generatie oorlogsgetroffenen. Er was een toespraak door Ellen Deckwitz, een voordracht door Jésaja Gunawan, leerling van het Vrijzinnig Christelijk-Lyceum, en een muzikaal optreden van Sjors van der Panne. De plechtigheid werd afgesloten met een defilé langs het Indisch Monument. Meer over deze herdenking vindt u hier.

Herdenking 2018 | De Geest Overwint

Het was een waardige herdenking bij het Indisch Monument. Met onder andere een indrukwekkende toespraak van Geert Mak, een voordracht van scholiere Karlijn Jansen, kransleggingen door Maud de Haas en Oom Noes Ririhena en een optreden van Wudstik en Wieteke van Dort. U leest hier meer over de herdenking van 2018.

 

Herdenking 2017 | Verhalen Over Leven

Het thema van 2017, Verhalen Over Leven, gaat over de persoonlijke verhalen van hen die tijdens de Japanse bezetting het leven lieten en van hen die het oorlogsgeweld overleefden. Verhalen die een onbegrensde kracht hebben en van generatie op generatie voortleven. Hier leest u meer over deze herdenking.

Herdenking 2016 | Oost West Thuis Best?

Het thema ‘Oost West Thuis Best?’ gaat over het verlangen naar een thuis dat er door oorlogsgeweld niet meer is, over het gedwongen verlaten van huis en haard tijdens en na de oorlog in Nederlands-Indië, over het wrange gevoel van ontheemding dat tot op de dag van vandaag door velen gevoeld wordt.

Herdenking 2015 | 70 jaar

Het is zeventig jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en daarmee voor het hele Koninkrijk der Nederlanden. Dit jaar brengt de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 het gedenkboek Gedeeld verleden. Mijn herinnering, jouw verhaal uit. Het bevat onder meer een bloemlezing van de vele voordrachten bij het Indisch Monument. In dit bijzondere herdenkingsjaar is een nieuw initiatief ontstaan. Het betreft een symbolisch draaginsigne dat rond 15 augustus door iedereen kan worden gedragen als teken van respect, verbondenheid en medeleven. Het is geïnspireerd op de Indische jasmijn, de Melati. Een bloem die kwetsbaar is, maar ook staat voor zelfvertrouwen en nieuw leven.

Herdenking 2014 | Het besef uit Indië te komen

Na het einde van de oorlog tot in de jaren zestig vertrokken honderdduizenden uit het land dat hun zo dierbaar is. Zij zullen het besef uit Indië te komen altijd met zich meedragen. Hun kinderen en kleinkinderen hebben soms de verhalen gehoord. Verhalen over het leven in een land en in een tijd, die nu zo ver weg lijken. Maar tegelijk zo dichtbij. Ieder heeft bij deze herdenking zijn of haar eigen verhaal. Maar wij hebben ook een gezamenlijk verhaal. Dit alles geeft ons allen in meerdere of mindere mate “het besef uit Indië te komen”.

#ik herdenk campagne

Elk jaar nodigen we verschillende mensen van jong tot oud uit om te delen wie zij herdenken en waarom. Lees hun persoonlijke verhalen op 15augustus1945.nl. Herdenkers met een verhaal dat ze graag zouden willen delen worden opgeroepen dat via social media te doen met de #15augustus #ikherdenk en #ikherdenk15augustus.

Melati als herdenkingssymbool

De Melati, het draaginsigne, werd in 2015 geïntroduceerd als teken van respect, verbondenheid en medeleven. De Melati is geïnspireerd op de Indische jasmijn: een bloem die kwetsbaar is, maar ook staat voor zelfvertrouwen en nieuw leven. De Melati is in verschillende vormen verkrijgbaar via onze webshop.

Organisatie

De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 organiseert jaarlijks de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. De activiteiten van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs, subsidies van het Ministerie van VWS en het Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 werkt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 

Herdenking 2021

Programmaboekje 2021

14 augustus 2021: Melati lezing

Toespraak Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis

Herdenking 2020

Programmaboekje 2020

Herdenking 2019

Programmaboekje 2019

15 augustus 2019: Indisch Monument

Herdenking 2018

Programmaboekje 2018

15 augustus 2018: Indisch Monument

Herdenking 2017

Programmaboekje 2017

15 augustus 2017: Indisch Monument

Herdenking 2016

Programmaboekje 2016

15 augustus 2016: World Forum
15 augustus 2016: Indisch Monument

Herdenking 2015

Programmaboekje 2015

15 augustus 2015: Indisch Monument
15 augustus 2014: World Forum
15 augustus 2014: Indisch Monument

Herdenking 2013

Programmaboekje 2013

15 augustus 2013: Indisch Monument

Herdenking 2012

15 augustus 2012: World Forum
15 augustus 2012: Indisch Monument

Herdenking 2011

Programmaboekje 2011

15 augustus 2011: World Forum
15 augustus 2011: Indisch Monument

Herdenking 2010

Programmaboekje 2010

 
15 augustus 2010: World Forum
15 augustus 2006: World Forum
15 augustus 2006: Indisch Monument

Herdenking 2005

15 Augustus 2005: World Forum
15 Augustus 2005: Indisch Monument

Herdenking 2003

15 augustus 2003: Indisch Monument

Herdenking 2002

15 augustus 2002: World Forum
15 augustus 2002: Indisch Monument

Herdenking 2001

Herdenking 2000

Herdenking 1999

Herdenking 1998

Herdenking 1996

Herdenking 1995

Herdenking 1988

Herdenking 1985

Herdenking 1980