Jaarverslagen + ANBI status

ANBI Status

De Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenking aan een ANBI doen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

De belastingdienst heeft aangegeven dat de stichting niet Btw-plichtig is.


Donaties en schenkingen aan onze stichting zijn fiscaal aftrekbaar onder ons ANBI RSIN nummer | Fiscaal nummer 811038269

Ons beleidsplan, onze doelstellingen, verslagen van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoordingen zijn te vinden in de onderstaande jaarverslagen. Voor onze bestuurssamenstelling/ het beloningsbeleid zie 15augustus1945.nl/bestuur en onze contactgegevens zie 15augustus1945.nl/contact. Voor de jaarlijkse balans en staat van baten en lasten zie hieronder onze jaarrekeningen.

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018


Jaarrekeningen

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018


Beleidsplannen

2018-2020