Aangesloten organisaties

De Stichting wordt in haar doelstelling zowel financieel als moreel ondersteund door circa 60 aangesloten en sympathiserende organisaties. Onderstaand een lijst van de organisaties met hun website-adressen voor zover aan de Stichting verschaft (wijzigingen voorbehouden).

 

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. Excuus voor het ongemak

Krijgsgevangenen, strafkampen en verzet

Veteranen Nederlandse krijgsmacht en KNIL

Nazorgorganisaties

Belangenorganisaties

Culturele Organisaties

Scholen en ontspanningsorganisaties

Europese Vervolgingsslachtoffers Tweede Wereldoorlog

Aanvraag tot toelating

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met het Indische oorlogsverleden

 

– de doelstellingen van de organisatie zijn niet strijdig met die van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

 

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen
Een aangesloten organisatie betaalt jaarlijks een donatie van minimaal € 35,00.

Aangesloten organisaties worden jaarlijks uitgenodigd voor:

– de Algemene Vergadering.

 

– de herdenking op 14 augustus in de Tweede Kamer met maximaal twee personen

 

– voor de herdenking op 15 augustus om met maximaal twee personen als gast van de Stichting deel te nemen.

 

Een verzoek tot toelating met omschrijving van argumenten en doelstelling, kan per e-mail of per post worden gedaan bij het bestuur van de Stichting.

Verzoek tot toelating