Aangesloten Organisaties

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 wordt wordt in haar doelstelling zowel financieel als moreel ondersteund door circa 60 aangesloten en sympathiserende organisaties.

Bond Ex­Geïnterneerden & Gerepatrieerden van Overzee
Flores Molukken­Singaporekampen
Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’
Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek
Landelijke Vereniging Indische Na­Oorlogse Generatie Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
Reünistenvereniging Oud korfballers Indië Sinai Centrum
Stichting CAS Reünisten
Stichting Centrum ’45
Stichting Belangenbehehartiging Indische Na­oorlogse Generatie
Stichting De Brug, werkgroepen Jembatan en Kinderen uit de oorlog
Stichting Comité Jongenskampen BangkongGedungjati
Stichting Eerste Nederlands­Indisch Museum Stichting Gastdocenten WO II, Werkgroep Zuidoost­ Azië
Stichting Genootschap Engelandvaarders
Stichting Herdenking Birma Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg
Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands­Indië
Stichting Herdenking Gevallenen Zuidoost­Azië 1941–1949
Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië
Stichting instandhouding van het Kolff­fonds Stichting Japanse Ereschulden
Stichting Japanse Vrouwenkampen
Stichting Karel Doorman Fonds
Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI
Stichting Kumpulan Bronbeek
Stichting Noord Sumatra Documentatie ’42–’45 Stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven Stichting Reünie Bangkinang en lotgenoten Japanse Interneringskampen Sumatra’s Westkust en Nazaten Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië Nederland
Stichting Pelita
Stichting Strafkamp Dampit
Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen 1942–1945
Stichting Vrienden van Bronbeek
Unie van Nederlandse Veteranen
Vereniging Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties
Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden Vereniging Indische Nederlanders
Vereniging Japans Indische Nakomelingen Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940–1945
Vereniging Nederlands Nieuw­Guinea Militairen 1945–1962
Vereniging van Oud­leerlingen van het Christelijk Lyceum Bandoeng
Vereniging Oud Militairen Indiëgangers

Aanvraag tot toelating

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met het Indische oorlogsverleden

 

– de doelstellingen van de organisatie zijn niet strijdig met die van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

 

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen
Een aangesloten organisatie betaalt jaarlijks een donatie van minimaal € 35,00.

Aangesloten organisaties worden jaarlijks uitgenodigd voor:

– de Algemene Vergadering.

 

– de herdenking op 14 augustus in de Tweede Kamer met maximaal twee personen

 

– voor de herdenking op 15 augustus om met maximaal twee personen als gast van de Stichting deel te nemen.

 

Een verzoek tot toelating met omschrijving van argumenten en doelstelling, kan per e-mail of per post worden gedaan bij het bestuur van de Stichting.

Verzoek tot toelating