Aangesloten organisaties

De Stichting wordt in haar doelstelling zowel financieel als moreel ondersteund door circa 60 aangesloten en sympathiserende organisaties. Onderstaand een lijst van de organisaties met hun website-adressen voor zover aan de Stichting verschaft (wijzigingen voorbehouden).

Krijgsgevangenen, strafkampen en verzet

Flores Molukken-Singaporekampen
Stichting Herdenking Birma-Siam spoorweg en Pakanbaroe spoorweg
Stichting Strafkamp Dampit
Stichting Genootschap Engelandvaarders
Vereniging van kinderen van verzetsdeelnemers 1940-1945
Royal British Legion
Burger-geïnterneerden en buitenkampkinderen
Stichting Reunie Bangkinang
Stichting Comité jongenskampen Bangkong-Gedungjati
Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen
Stichting Japanse Vrouwenkampen (SJV)
Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO)
Stichting Jongens in Japanse Kampen ’42-’45
Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten SHJSZ
Vereniging Kinderen uit Japanse Bezetting-Bersiap (KJBB)
Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië AmstelveeenStichting
Stichting Herdenking Gevallenen zuid-oost Azië
Stichting Noord-Sumatra Documentatie ’42-’45

Veteranen Nederlandse krijgsmacht en KNIL

Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen Bronbeek website
Madjoe KNIL Regio Den Haag en Rotterdam
Vereniging Oud-officieren KNIL
Vereniging Nederlandse Nieuw-Guinea Militairen 1945-1962 website
Stichting Vriendenkring Oud-KNIL militairen Stabelan
Unie van Nederlandse Veteranen
Vereniging Oud-militairen Indië VOMI website
Bond van Wapenbroeders website
Oud Strijders Legioen OSL website
Koninklijke Vereniging van Eervol Ontslagen Officieren v.d. Ned. Krijgsmacht (KVEO) website
Stichting Marechaussee Contact
Stichting Karel Doorman Fonds

Nazorgorganisaties

Sinai Centrum website
Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië Halin website
Stichting Centrum ’45/Stichting 1940-1945 website
Stichting Pelita website
Stichting tot instandhouding Kolff Fonds
BNMO Bewonersorganisatie website
Stichting Kombi website
Stichting Cogis (Kenniscentrum voor oorlog&geweld)

Belangenorganisaties

Landelijke Vereniging Indische Na-Oorlogse Generatie (LV-INOG) website
Vereniging Centrale en Samednwerkende Indische Organisaties Censio website
Indisch Nederlands Verbond

Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp 1942-1945 (SVJ) website
Stichting Belangenbehartiging Indische Naoorlogse Generatie (INOG) website
Stichting Centraal orgaan voormalig verzet en  slachtoffers (COVVS)
Vereniging Japans Indische Nakomelingen (JIN) website
Stichting Japanse Ereschulden (JES) website
Stichting De Brug/Jembatan/KUDO website
Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden (VVGV)
Stichting Nationaal Indiëmonument 1945-1962
Indisch Platform website
Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI website

Culturele Organisaties

Stichting Eerste Nederlands-Indisch Museum (ENIM)
Stichting Protestants Indisch Geestelijk P.I.G.L.
Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië (SCI-INN)
Vereniging Indische Nederlanders (VIN) website
Orde van Vrijmetselaren onder het  Grootoosten der Nederlanden
Stichting Gastdocenten WOII Werkgroep ZO- Azië website
Stichting Tong Tong website
Stichting Indisch Herinneringscentrum website

Stichting Vrienden van Bronbeek

Scholen en ontspanningsorganisaties

Stichting CAS-reunisten
Stichting Kumpulan Bronbeek website
Tropenvrienden Randstad (TVR)
Haagse Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’  (HSSK)
Reunistenvereniging Oud-korfballers Indië (ROKI)
Samenwerkingsverband Verzetsverenigingen Haarlem
Sociëteit Indische Ouderen (SOCINDO)
Vereniging Oud-Leerlingen van het Christelijk Lyceum (VEDO) website

Europese Vervolgingsslachtoffers Tweede Wereldoorlog

Comité Herdenking Februaristaking 1941 website
Auschwitz Comité
Vriendenkring Mauthausen
Vereniging Joodse Oorlogskinderen website
Vereniging van Ex-politieke gevangenen Expoge
Herdenkingscentrum Kamp Westerbork
Een aantal organisaties van Indiëherdenkingen

Aanvraag tot toelating

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met het Indische oorlogsverleden

 

– de doelstellingen van de organisatie zijn niet strijdig met die van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

 

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen
Een aangesloten organisatie betaalt jaarlijks een donatie van minimaal € 35,00.

Aangesloten organisaties worden jaarlijks uitgenodigd voor:

– de Algemene Vergadering.

 

– de herdenking op 14 augustus in de Tweede Kamer met maximaal twee personen

 

– voor de herdenking op 15 augustus om met maximaal twee personen als gast van de Stichting deel te nemen.

 

Een verzoek tot toelating met omschrijving van argumenten en doelstelling, kan per e-mail of per post worden gedaan bij het bestuur van de Stichting.

Verzoek tot toelating
Mede mogelijk gemaakt door

én onze vele donateurs en vrijwilligers!