Aangesloten Organisaties

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 wordt wordt in haar doelstelling zowel financieel als moreel ondersteund door circa 60 aangesloten en sympathiserende organisaties.

Bond Ex­Geïnterneerden & Gerepatrieerden van Overzee

Flores Molukken­Singaporekampen

Haagsch Studenten Schutters Korps ‘Pro Libertate’

Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek

Landelijke Vereniging Indische Na­Oorlogse Generatie

Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

Reünistenvereniging Oud korfballers Indië Sinai Centrum

Stichting CAS Reünisten

Stichting Centrum ’45

Stichting Belangenbehehartiging Indische Na­oorlogse Generatie

Stichting De Brug, werkgroepen Jembatan en Kinderen uit de oorlog

Stichting Comité Jongenskampen BangkongGedungjati

Stichting Eerste Nederlands­Indisch Museum

Stichting Gastdocenten WO II, Werkgroep Zuidoost­ Azië

Stichting Genootschap Engelandvaarders

Stichting Herdenking Birma Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands­Indië

Stichting Herdenking Gevallenen Zuidoost­Azië 1941–1949

Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen

Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten

Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië

Stichting instandhouding van het Kolff­fonds

Stichting Japanse Ereschulden

Stichting Japanse Vrouwenkampen

Stichting Karel Doorman Fonds

Stichting Kinderen van het 18e sqn NEI

Stichting Kumpulan Bronbeek

Stichting Noord Sumatra Documentatie ’42–’45

Stichting Protestants Indisch Geestelijk Leven

Stichting Reünie Bangkinang en lotgenoten Japanse Interneringskampen Sumatra’s Westkust en Nazaten

Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië Nederland

Stichting Pelita

Stichting Strafkamp Dampit

Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkampen 1942–1945

Stichting Vrienden van Bronbeek

Unie van Nederlandse Veteranen

Vereniging Centrale van Samenwerkende Indische Organisaties

Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden Vereniging Indische Nederlanders

Vereniging Japans Indische Nakomelingen Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940–1945

Vereniging Nederlands Nieuw­Guinea Militairen 1945–1962

Vereniging van Oud­leerlingen van het Christelijk Lyceum Bandoeng

Vereniging Oud Militairen Indiëgangers

Aanvraag tot toelating

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met het Indische oorlogsverleden

 

– de doelstellingen van de organisatie zijn niet strijdig met die van de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945

 

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen

Verzoek tot toelating