Aangesloten Organisaties

Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 wordt wordt in haar doelstelling zowel financieel als moreel ondersteund door circa 60 aangesloten en sympathiserende organisaties. Onderstaand een lijst van de organisaties met hun website-adressen voor zover aan de Stichting verschaft.

Aan deze pagina wordt momenteel gewerkt. Excuus voor het ongemak. Wijzigingen voorbehouden.

Krijgsgevangenen, strafkampen en verzet

Veteranen Nederlandse krijgsmacht en KNIL

Nazorgorganisaties

Belangenorganisaties

Culturele Organisaties

Scholen en ontspanningsorganisaties

Europese Vervolgingsslachtoffers Tweede Wereldoorlog

Aanvraag tot toelating

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met de de oorlog in Nederlands IndiĆ« van 1942 tot 1945

 

– de doelstellingen van de organisatie niet strijdig zijn met die van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

 

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen

Aangesloten organisaties worden jaarlijks uitgenodigd voor:

– de jaarlijkse bijeenkomst

 

– de herdenking op 14 augustus in de Tweede Kamer met maximaal twee personen

 

– de herdenking op 15 augustus met maximaal twee personen

Toelating

Een verzoek tot toelating met omschrijving van argumenten en doelstelling, kan per e-mail of per post worden gedaan bij het bestuur van de Stichting.

Verzoek tot toelating