Indisch Monument

Online herdenken op Indischmonument.nl

lndischmonument.nl is een plek om het hele jaar door samen te herdenken, verhalen te delen en door te geven, om te leren en te verbinden.

Herdenken op Indischmonument.nl houdt herinneringen levend

De Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 organiseert jaarlijks de Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Dan wordt de Melati gedragen, de Indische jasmijn als symbool van respect, betrokkenheid en medeleven. Dit symbool vormt het middelpunt van Indischmonument.nl, het online herdenkingsmonument van de Stichting Nationale Herdenking.

Indischmonument.nl is een plek om het hele jaar door samen te herdenken, verhalen te delen en door te geven, om te leren en te verbinden. Bezoekers kunnen hun persoonlijke gedachten delen door er een Melati te plaatsen . Door de duizenden Melati’s wordt het een groeiend en levend monument.

Bezoek Indischmonument.nl
Screenshot Indisch Monument

Eren en meer leren

Op Indischmonument.nl zijn honderden foto’s, filmpjes, interviews en verdiepende verhalen te vinden die thematisch zijn georganiseerd en context bieden bij de persoonlijke gedachten. Ook is er een tijdlijn die de periode bestrijkt van 1942 tot nu, en daarmee een aaneengeschakeld beeldverhaal vormt van (historische) beelden. De Melati teksten worden op Indischmonument.nl automatisch aan de meest relevante thema’s verbonden.

Eén kleine persoonlijke gedachte wordt op die manier onderdeel ons gedeelde verhalen en het grote verhaal dat ons allemaal verbindt.

Plaats zelf een Melati

Plaats een Melati

Iedere bezoeker van Indischmonument.nl kan een Melati plaatsten. Dit is een kort bericht over iemand, een gebeurtenis of over iets dat de bezoeker verbindt met het monument. Door dit te doen kan iedereen iedere dag van het jaar het Indische oorlogsverhaal delen met een korte gedachte. Deze persoonlijke gedachte wordt verbonden met alle andere verhalen en wordt zo onderdeel van de geschiedenis.

Plaats een Melati