Samenwerkingspartners

Stichting Herdenking 15 augustus 1945 wordt structureel ondersteund door het Indisch Herinnerings Centrum en het Nationaal Comité 4 en 5 mei

De herdenking van het einde van de strijd in Zuidoost-Azië vindt jaarlijks plaats onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945. Het doel van de stichting is het jaarlijks op 15 augustus organiseren van een waardige herdenking van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en van alle slachtoffers die tijdens de oorlog in Zuidoost-Azië zijn omgekomen.

 

Het tweede doel is het in Nederland meer bekendheid geven aan de herdenking van deze historische dag, de in voormalig Nederlands-Indië gevoerde strijd tegen Japan, het gepleegde verzet en de ondergane vervolging tijdens de bezetting door Japan en de gevolgen daarvan voor de mensen die daar toen woonden.

 

Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 werkt hierbij samen met het Indisch Herinneringscentrum en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 is en blijft eindverantwoordelijk voor de herdenking en herinnering. Om dit te onderstrepen zorgt het bestuur ervoor dat ook bij de stichting zo lang mogelijk mensen van de eerste generatie betrokken zijn.

 

Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en Indisch Herinneringscentrum sluiten convenant

 

Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) en de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 werken als partners samen bij de invulling van het programma van de Nationale Indiëherdenking op 15 augustus en in een nieuw te ontwikkelen jaarprogrammering van gezamenlijke activiteiten. De Stichting Herdenking en het IHC willen met deze inhoudelijke samenwerking een breder en jonger publiek aanspreken. Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 is en blijft eindverantwoordelijk voor de herdenking en herinnering. Vanaf 1 oktober 2017 voert de Stichting Herdenking haar secretariaat vanaf het kantoor aan de Sophiahof in Den Haag. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant tussen beide partijen. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds en de BankGiro Loterij.

 

Het IHC, één van de vier nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog, is als professionele organisatie actief op het terrein van herdenken en herinneren van de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en van het dekolonisatieproces. Met onder meer publieksbijeenkomsten, educatieve activiteiten en projecten brengt het IHC deze geschiedenis onder de aandacht.

 

Blijvend herdenken – Samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei

 

Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 staat tot in de lengte van jaren garant voor de continuïteit van een waardige herdenking. Het bestuur heeft dat als haar eerste en belangrijkste taak geformuleerd en haar beleid daar op afgestemd. Bij de uitvoering van dat beleid wordt het bestuur ondersteund door professionele medewerkers van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei