Samenwerkingspartners

Wij werken voor onze reguliere Nationale Herdenking samen met Nationaal Comité 4en5 Mei. Daarnaast stimuleren wij de samenwerking met partners via onze bijeenkomsten die we houden met Indische Herdenkingsorganisaties en met onze 50 Aangesloten Organisaties.

Wij zijn actief in de zogenaamde Ronde Tafel met onze zusterorganisaties van de Sophiahof waarbij we werken naar afstemming en samenwerking van gezamenlijke programmering in de Sophiahof. Ook nemen wij deel aan bijvoorbeeld de maatschappelijke klankboordgroep van het NIOD/NIMH/KITLV onderzoek.

Defensie
Op 6 april 2018 ondertekenden kapitein-ter-zee b.d. Frank Marcus (Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945) en generaal-majoor Gijs van Keulen (Ministerie van Defensie) een intentieverklaring van 5 jaar personele en materiële steun aan de stichting. De steun van het Ministerie van Defensie is van groot belang voor de jaarlijkse Nationale Herdenking. Dit jaar leverden de vaandelwacht van het Regiment Van Heutsz, de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, personeel van de stafcompagnie van de Luchtmobiele Brigade en de Nationale Reserve een bijdrage.

Overige partijen

Naast de inzet van vele individuele vrijwilligers, dragen ook het Zeekadetkorps en het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum belangrijk bij aan de totstandkoming van de herdenking. De herdenking wordt ook ondersteund door het personeel van de stafcompagnie van de Luchtmobiele Brigade.

Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei