Missie en doelstelling

Onze missie is bij te dragen aan een vrijheidsbewuste samenleving; door het versterken van de collectieve herinnering van alle Nederlanders aan 15 augustus 1945 als officieel einde van de Tweede Wereldoorlog en als belangrijk kantelpunt in een gedeelde Nederlandse geschiedenis met een grote en blijvende impact op – en waarde voor onze huidige samenleving.

Dat doen wij onder meer door het jaarlijks organiseren van de Nationale Herdenking op 15 augustus en op 14 augustus een besloten herdenking samen met de Eerste en Tweede Kamer, waarbij we stil staan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en alle slachtoffers herdenken van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Daarnaast dragen wij als één van de drie Nationale Herdenkingen ook de verantwoordelijkheid om gedurende het hele jaar onze missie uit te dragen door proactieve samenwerking met andere herdenkingen en nationale instellingen rond de WO II en de oorlog in Azië. Ook zijn wij doorlopend actief met het bereiken en binden van nieuwe generaties met programma’s en communicatie. Wij stimuleren het gebruik van de Melati, de Indische Jasmijn, als overkoepelend symbool van verbondenheid, betrokkenheid en respect. vfonds heeft nog in 2015 bijgedragen aan de ontwikkeling van dit inmiddels succesvolle nationale symbool.

Bestuursleden

Thom de Graaf, voorzitter

Nanette van Beukering, secretaris

Raymond Bruijnzeel, penningmeester

Frank Marcus, coördinator Indisch Monument

Hélène Oppatja, vicevoorzitter

Tamara Peers, programmering

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Commissie van Advies

Jet Bussemaker

Paul Doop

Hans Goedkoop

Frank van Sprang