Bestuur

Het bestuur van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 bestaat uit de volgende leden

Drs. Erry Stoové, voorzitter

Nanette van Beukering, secretaris

Frank Marcus, coördinator IM

Wiete Mesman, penningmeester

Drs. Helene Oppatja, algemeen bestuurslid

Drs. John Sijmonsbergen, vice voorzitter

 

 

 

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

MP Mark Rutte samen met voorzitter Erry Stoové