Herdenkingssymbool Melati

De Melati is in 2015 ontwikkeld als initiatief van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 en het Indisch Herinneringscentrum. In dat jaar was het 70 jaar geleden dat Japan capituleerde in Zuidoost-Azië. De dag dat er voor het Koninkrijk der Nederlanden daadwerkelijk een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog . Ieder jaar staan we op 15 augustus stil en herdenken we alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië, zowel burgers als militairen.

Een symbool voor Herinnering en Herdenking

Om de jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst op 15 augustus meer tot leven te brengen binnen de Indische gemeenschap (en daarbuiten), is het idee ontstaan om de Herdenking een eigen identiteit te geven. Dit in de vorm van een herkenbaar symbool dat mensen graag dragen op de Herdenking, net zoals dat nu gebeurt met de herdenking op 4 mei (de fakkel). Men voelt zich dan meer verbonden met de boodschap, met elkaar en met het Indisch erfgoed. Het symbool heeft een link met ‘het Indische’, zonder te anekdotisch of sentimenteel te worden. Er is gezocht naar een combinatie van gevoel – herinnering, (h)erkenning – en kracht – trots op de eigen afkomst en identiteit. Het ontwerp moest daarbij ook een jongere generatie kunnen aanspreken. Gekozen is voor een symbool in de vorm van een witte bloem: de Melati, de Indische Jasmijn.

Waarom een witte bloem?

Een bloem staat voor gevoel, groei en ontwikkeling, voor tederheid en vergankelijkheid. Een enkele witte bloem verwijst symbolisch naar het familielid dat er niet is. Witte bloemen staan voor onschuld en puurheid, maar ook voor verdriet en gemis. Een bloem staat ook symbool voor het ontluiken en de bewustwording.

Waarom een Melati?

De Melati is een typisch Indische bloem. Het is een bloem van het moederland die in Nederland maar moeilijk kan gedijen. Ze symboliseert tegelijk het leven en haar schoonheid maar ook het geestenrijk en de dood. Zoals de geur een lang vergeten herinneringen oproept, zo staat de afbeelding van deze bloem symbool voor het niet-vergeten. Voor een gedeeld verleden dat een veilige plaats moet krijgen in onze harten. Een bloem, die meteen als symbool een (onderbewuste) link legt met het Indische. De Melati is mede mogelijk gemaakt door het vfonds.

Webshop Melatipin

De Melati, de Indische jasmijn, is het herdenkingssymbool dat u kunt dragen op 15 augustus. U kunt de Melati als revers-pin of magneetuitvoering per 5 stuks bestellen in onze webshop.
Op 15 augustus kunt u de Melati ook per stuk kopen bij de infobali bij het Indisch Monument in Den Haag
Bestel de Melatipin