4 Mei op de Dam

Elk jaar wordt er tijdens de nationale herdenking 4 mei op de dam een krans gelegd voor álle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting tijdens en direct na de Japanse bezetting. Vorig jaar zong het Molukse koor ‘Nada Nirwana’ het Onze Vader in het maleis in de Nieuwe Kerk.

Nada Nirwana

Nada Nirwana (hemelse klanken) is een a capella koor van de Geredja Indjili Maluku (de Moluks Evangelische Kerk). Het kerkkoor uit Barneveld is in 1972 officieel opgericht. Het koor zingt iedere zondag in de eredienst en tijdens de zogenoemde ‘malam penghiburan’, de troostdienst voor nabestaanden. Bekijk via NOS uitzending gemist via bit.ly/2w3Rcjz vanaf 00:36 de uitvoering.

Herdenkingsplechtigheid op de Dam

De herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam is voor iedereen toegankelijk. Voor de genodigden die de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk hebben bijgewoond zijn zitplaatsen gereserveerd. Er zijn jaarlijks ruim 20.000 belangstellenden aanwezig. Wilt u de herdenking bijwonen, houdt dan rekening met de drukte en let op de aanwijzingen. Voor het jaarlijkse programma zie 4en5mei.nl

Kransleggingen voor álle oorlogsslachtoffers

De eerste krans wordt gelegd door de Koning en Koningin, namens de hele Nederlandse bevolking. Deze krans wordt gelegd vlak voor 20.00 uur, het begin van de twee minuten stilte.

Verschillende groepen oorlogsslachtoffers

Vervolgens worden er vijf kransen gelegd door de eerste generatie oorlogsgetroffenen voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers:

  • Een krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen en opstonden voor de rechten van anderen.
  • Een krans voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen enkel en alleen om wie zij waren.
  • Een krans voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld, bombardementen, willekeur, uitputting, honger, gebrek, verwaarlozing en schaarste.
  • Een krans voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting tijdens en direct na de Japanse bezetting.
  • Een krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

De herdenking heeft een nationaal karakter en daarom worden er geen kransen gelegd door vertegenwoordigers van andere landen die betrokken waren bij de bevrijding van het Koninkrijk of door landen die het Koninkrijk hebben bezet.

Defilé

Voordat het defilé begint leggen vijftig basisschoolleerlingen bloemen. Deze leerlingen hebben meegelopen in de Stille Tocht van Amsterdam. Daarna mag iedereen tijdens het defilé een bloemstuk of krans leggen. Scouts delen bovendien bloemen uit.

Uitzending

De NOS zendt de bijeenkomst in De Nieuwe Kerk rechtstreeks uit vanaf 18.45 uur op NPO 1. De Nationale Herdenking bij het Nationaal Monument is vanaf 19.45 uur live te zien op NPO 1, 2 en 3.