Veelgestelde vragen

Met veel vragen kunnen we u direct online helpen. Bekijk de antwoorden op vragen die klanten ons het meest stellen.

Praktische vragen

Ik wil graag aanwezig zijn op 15 augustus bij de Nationale Herdenking in Den Haag. Wat moet ik hiervoor doen?

Op deze pagina kunt u lezen hoe u bij de herdenking aanwezig kunt zijn.

Ik wil graag langs komen bij u op kantoor. Is dat mogelijk?

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers die op wisselende tijden aanwezig zijn op de Sophiahof. Het is daardoor helaas niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Onze organisatie wil zich graag aansluiten bij uw organisatie. Is dat mogelijk?

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met het Indische oorlogsverleden

– de doelstellingen van de organisatie zijn niet strijdig met die van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen

Een verzoek tot toelating als Aangesloten Organisatie met omschrijving van argumenten en doelstelling van uw organisatie, kan per e-mail of per post worden gedaan bij het bestuur van de Stichting.

Donateurs en donaties

Ik ben al donateur, waar kan ik mijn gegevens inzien of wijzigen?

Op de pagina bestaande donateur kunt u uw gegevens inzien

Ik wil graag donateur worden. Hoe kan ik dat doen?

Op de pagina nieuwe donateur kunt u zich aanmelden als nieuwe donateur. U kunt zelf uw donatie overmaken of een doorlopende machtiging voor een automatische incasso afgeven

Ik wil graag een donatie overmaken. Hoe doe ik dat?

Op de pagina nieuwe donateur kunt u zich aanmelden als nieuwe donateur. U kunt zelf uw donatie overmaken of een doorlopende machtiging voor een automatische incasso afgeven. Voor het invullen van een automatische incasso kunt u hier klikken. Deze machtiging kunt u printen en opsturen, of scannen en mailen, naar de stichting. Maakt u het bedrag liever zelf over? Ons Ibannummer is NL24INGB 0000 6979 88. De BICcode is: INGBNL2A

Ik wil graag een automatische incasso afgeven voor mijn donatie. Hoe doe ik dat?

U kunt uw donatie zelf overmaken of kiezen voor een automatische incasso. Deze machtiging kunt u printen en opsturen, of scannen en mailen, naar de stichting. Het bedrag wordt medio mei geïncasseerd.

Wanneer kan ik de afschrijving van mijn automatische incasso verwachten?

Half mei zullen wij de bank verzoeken de jaarlijkse donatie van uw bankrekening af te schrijven.

Wanneer u ons na half mei een doorlopende machtiging voor een automatische incasso geeft, dan zullen wij in dit lopende jaar de bank verzoeken de jaarlijkse donatie half november van uw bankrekening af te schrijven. In de daarop volgende jaren wordt uw jaarlijkse donatie half mei afgeschreven.

Geschiedenis

Wat gebeurde er op 15 augustus en 17 augustus 1945?

Omdat we merken dat er enige verwarring bestaat over de betekenis van 15 en 17 augustus 1945, volgt hieronder een korte toelichting over deze twee kantelpunten in de geschiedenis en de gevolgen daarvan voor Nederland.

 

15 augustus

De datum 15 augustus 1945 geldt in Nederland als het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ook in veel andere landen is dit het geval. Toch vieren wij jaarlijks op 5 mei de bevrijding van Nederland. De overheid koos voor deze datum als nationale feestdag omdat op die dag de Duitsers capituleerden. Maar op 5 mei 1945 was de oorlog in het gehele Koninkrijk der Nederlanden nog lang niet voorbij. In Nederlands-Indië, zoals Indonesië toen nog werd genoemd, eindigde de oorlog pas op 15 augustus 1945 met de capitulatie van Japan. De wreedheden van de oorlog raakten alle bevolkingsgroepen van Nederlands-Indië hard. Inmiddels zijn er twee miljoen Nederlanders met dit oorlogsverhaal in de familie.

Sinds 1988 staan we met een nationale herdenking jaarlijks op 15 augustus stil bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog en herdenken we nadrukkelijk alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De nationale herdenking vindt plaats bij het Indisch Monument in Den Haag; daarnaast  worden door heel Nederland ook lokale herdenkingen gehouden. De NOS doet elk jaar live verslag van de nationale herdenking in Den Haag. In 2022 was het de eerste keer dat de herdenking in de avond plaatsvond en live uitgezonden wordt, waardoor nog meer mensen bereikt worden.

 

17 augustus

Met het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er in Nederlands-Indië niet een einde aan het oorlogsgeweld. Er brak met name op Java en Sumatra een nieuwe geweldsgolf uit, gericht tegen het herstel van het Nederlands gezag.


Op 17 augustus 1945 riep Soekarno op aandringen van de Japanse legerleiding de onafhankelijkheid van Indonesië uit. De Nederlandse regering accepteerde de Republiek Indonesië niet, maar had tot maart 1946 geen militaire middelen om het koloniale bewind op  Java en Sumatra te herstellen. Ook de Republiek had in deze periode nog weinig organisatie. In dit chaotische gezagsvacuüm (ook wel Bersiap genoemd) was er veel geweld tegen met name iedereen die verdacht werd van sympathieën voor Nederland: Indo-Europeanen, Chinezen, Molukkers en Indonesiërs. Toen na maart 1946 Nederland het gezag op Java en Sumatra ging herstellen ontwikkelde zich een koloniale oorlog, waarbij Nederland uiteindelijk 200.000 burgers en militairen zou inzetten. Ook deze periode ging gepaard met veel geweld. Deze periode zou eindigen met de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 aan de Verenigde Staten van Indonesië, met uitzondering van Nederlands Nieuw-Guinea. Het leidde tot een enorme exodus van bijna 350.000 Indo-Europeanen, Chinezen en Molukkers.

De opeenvolging van oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel.

Contact

Postadres
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag

Bezoekadres
Indisch Monument
Scheveningse Bosjes
Den Haag

T 070 – 2002505

Bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag
van 10.00-13.00 uur

[email protected]