Veelgestelde vragen

Met veel vragen kunnen we u direct online helpen. Bekijk de antwoorden op vragen die klanten ons het meest stellen.

Ik wil graag aanwezig zijn op 15 augustus bij de Nationale Herdenking in Den Haag. Wat moet ik hiervoor doen?

Na 5 juni kunt u op onze website lezen hoe de Nationale Herdenking dit jaar gehouden zal worden en of het dit jaar mogelijk zal zijn bij de herdenking aanwezig te zijn.  Wanneer het mogelijk zal zijn bij de herdenking aanwezig te zijn, dan kunt u hier lezen hoe u zich aan kunt melden. De kans is echter zeer groot dat de Herdenking zonder of met slechts een heel klein publiek zal plaatsvinden. De herdenking wordt wel rechtstreeks uitgezonden door de NOS.

Ik wil graag langs komen bij u op kantoor. Is dat mogelijk?

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers die op wisselende tijden aanwezig zijn op de Sophiahof. Het is daardoor helaas niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.

Ik ben al donateur, waar kan ik mijn gegevens inzien of wijzigen?

Op de pagina bestaande donateur kunt u uw gegevens inzien

Ik wil graag donateur worden. Hoe kan ik dat doen?

Op de pagina nieuwe donateur kunt u zich aanmelden als nieuwe donateur. U kunt zelf uw donatie overmaken of een doorlopende machtiging voor een automatische incasso afgeven

Ik wil graag een donatie overmaken. Hoe doe ik dat?

Op de pagina nieuwe donateur kunt u zich aanmelden als nieuwe donateur. U kunt zelf uw donatie overmaken of een doorlopende machtiging voor een automatische incasso afgeven. Voor het invullen van een automatische incasso kunt u hier klikken. Deze machtiging kunt u printen en opsturen, of scannen en mailen, naar de stichting. Maakt u het bedrag liever zelf over? Ons Ibannummer is NL24INGB 0000 6979 88. De BICcode is: INGBNL2A

Ik wil graag een automatische incasso afgeven voor mijn donatie. Hoe doe ik dat?

U kunt uw donatie zelf overmaken of kiezen voor een automatische incasso. Deze machtiging kunt u printen en opsturen, of scannen en mailen, naar de stichting. Het bedrag wordt medio mei geïncasseerd.

Wanneer kan ik de afschrijving van mijn automatische incasso verwachten?

Half mei zullen wij de bank verzoeken de jaarlijkse donatie van uw bankrekening af te schrijven.

Wanneer u ons na half mei een doorlopende machtiging voor een automatische incasso geeft, dan zullen wij in dit lopende jaar de bank verzoeken de jaarlijkse donatie half november van uw bankrekening af te schrijven. In de daarop volgende jaren wordt uw jaarlijkse donatie half mei afgeschreven.

Onze organisatie wil zich graag aansluiten bij uw organisatie. Is dat mogelijk?

Een organisatie kan een aangesloten organisatie van de Stichting worden als:

– deze een directe band heeft met het Indische oorlogsverleden

– de doelstellingen van de organisatie zijn niet strijdig met die van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945

– de organisatie een bestuur heeft van minimaal drie personen

Een verzoek tot toelating als Aangesloten Organisatie met omschrijving van argumenten en doelstelling van uw organisatie, kan per e-mail of per post worden gedaan bij het bestuur van de Stichting.

Contact

Postadres
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag

Bezoekadres
Indisch Monument
Scheveningse Bosjes
Den Haag

T 070 – 2002505

Bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag
van 10.00-13.00 uur

[email protected]