Persbericht 2021 | Herdenken van gedeeld verleden

Persbericht 2021 | Herdenken van gedeeld verleden

Nationale Herdenking 15 augustus 1945 I Voorzitter Thom de Graaf: “Wij gedenken ons gedeeld verleden; een verleden dat brandt en schuurt, maar ook verbindt en verenigt. Wij herdenken mensen en de menselijke waarden die zo lang, vaak zelfs letterlijk, met voeten werden getreden.”.

DEN HAAG, NEDERLAND – 15 AUGUSTUS, 2021:
c. Foto Ilvy Njiokiktjien – Voorzitter Thom de Graaf, Minister-President Rutte en Voorzitter eerste kamer de heer de Bruijn tijdens het defilé tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus.

 

Den Haag, 15 augustus 2021 – Vanmiddag tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 sprak Thom de Graaf (voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945) over het gedenken van ons gedeeld verleden; een verleden dat brandt en schuurt, maar ook verbindt en verenigt. Nu 76 jaar na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog voor het gehele toenmalige Koninkrijk der Nederlanden, herdenken we mensen en de menselijke waarden die zo lang, vaak zelfs letterlijk met voeten werden getreden. Ook sprak Thom de Graaf over zijn eigen verhaal: “Meer nog dan de Maleise woorden die ik later af en toe hoorde sprak de oorlog in wat er in al die jaren in ons gezin niet werd gezegd”.

Oud-senator Frank van Kappen (79) herdacht hen die onze vrijheid hard hebben bevochten en benadrukte dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. “Zeker ten tijde van grote onzekerheid moeten we pal ervoor staan”, zo sprak Van Kappen. Loek Middel (96) nam de genodigden mee in zijn persoonlijke verhaal en refereerde aan de wijze lessen van zijn moeder, als exemplarisch voor alle moedige moeders. De 17-jarige Friso Balt van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum sprak over zijn grote bewondering  voor zijn overgrootmoeder en grootouders. Hij stond stil bij het voorrecht om in vrijheid te kunnen en mogen leven. Actrice Esther Scheldwacht vertolkte met haar zoon Moos de Walle het speciaal voor de herdenking geschreven stuk Indisch praten. Debrah Jade en Mark Groot vertolkten het nummer ‘Someday we’ll all be free’.

DEN HAAG, NEDERLAND – 15 AUGUSTUS, 2021:
c. Foto Ilvy Njiokiktjien Esther Scheldwacht en Moos de Walle na hun voordracht.

 

De Nationale Herdenking 15 augustus werd bijgewoond door bijna 1000 mensen. Allen met een grote betrokkenheid bij alle slachtoffers van de oorlog met Japan en de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië, nu Indonesië.

Over de Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Op 15 augustus staan we stil bij het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog en herdenken we bij het Indisch Monument in Den Haag alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen, en de grootschalige ontheemding die volgde, werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en daarmee ook in onze samenleving als geheel. Het Indisch Monument in Den Haag is in 1988 onthuld door koningin Beatrix. Sindsdien is er elk jaar een herdenking met veel leden van de eerste generatie en hun families. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis die ons allen bindt. De Melati, de Indische jasmijn, wordt gedragen als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven. Het is een Nationale Herdenking, met een nationale vlaginstructie.

c. Foto Ilvy Njiokiktjien – Zonnebloemen als eerbetoon bij het Indisch Monument tijdens het defilé.

Indischmonument.nl

In juli van dit jaar lanceerde de Stichting Nationale Herdenking een online herdenkingsmonument. Indischmonument.nl is een plek om het hele jaar door samen te herdenken, verhalen te delen en door te geven, om te leren en te verbinden. Bezoekers kunnen hun persoonlijke gedachten delen door een Melati te plaatsen op Indischmonument.nl. Door de duizenden Melati’s wordt het een groeiend en levend monument.

DEN HAAG, NEDERLAND – 15 AUGUSTUS, 2021:
c. Foto Ilvy Njiokiktjien – Friso Balt spreekt tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 2021

EINDE PERSBERICHT