Herdenkingsboek | Willem Nijholt

Herdenkingsboek | bericht van Willem Nijholt

Willem Nijholt heeft meegewerkt aan het herdenkingsboek dat vorig jaar verscheen.

Hij vindt het boek prachtig, maar ontdekte wel dat, bij de gedichten die hij heeft voorgedragen, niet vermeld is dat de gedichten geschreven zijn door Peter Ferguson.

Wij hopen dit verzuim hiermee rechtgezet te hebben.