Welkom voorzitter Erry Stoové

15 Augustus 1945. De heer Stoové (Soerabaia 1947) is president van de International Social Security Association (ISSA) en de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Hij begon zijn carriere bij het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappeliojk Werk. Was vervolgens directeur Welzijn, Sociale Zaken en Gezondheid bij de gemeente Haarlem en van 1995 tot 2022 Algemeen Directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de landelijke organisatie die zich bezighoudt met de zorg en opvang voor van vluchtelingen.

Stoové heeft sinds 2007 als voorzitter aan de wieg gestaan van het Indisch Herinneringscentrum. Ook is hij van 1995 tot 2006 voorzitter geweest van de Stichting Pelita, de instelling voor hulp aan oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indie.