Thom de Graaf nieuwe voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Thom de Graaf nieuwe voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Per 1 oktober 2020 is Thom de Graaf de nieuwe voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Hij volgt Erry Stoové op die na vijf jaar afscheid neemt.

Thom de Graaf: “Het is van groot belang om jaarlijks alle slachtoffers te herdenken van de oorlog en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Door te herdenken houden we de herinneringen aan het verleden levend en kunnen we een brug slaan tussen verleden en heden, als een les voor de toekomst. Het is een groot voorrecht om als voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 hieraan een bijdrage te mogen leveren.”

Thom de Graaf is geboren in 1957 te Amsterdam en studeerde rechten in Nijmegen. Hij deed tijdens zijn studie onder meer onderzoek naar de Indonesië-politiek van het eerste kabinet-Drees. De Graaf werkte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer als plaatsvervangend directeur Politie. Hij was van 1994 tot 2003 lid van de Tweede Kamer en tussen 2003 en 2005 vicepremier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Tussen 2007 en 2012 was hij burgemeester van Nijmegen en tussen 2012 en 2018 voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Van 2011 tot 2018 was hij tevens lid van de Eerste Kamer. Sinds 2018 is de Graaf vicepresident van de Raad van State.

De ouders van De Graaf verbleven van 1937 tot 1946 in Nederlands-Indië. Zijn vader was indoloog en Indisch jurist en bracht als reserveofficier de oorlogsjaren door in een kamp voor krijgsgevangenen. Zijn moeder kwam in een vrouwenkamp terecht met zijn oudste broer en zus. In de gevaarlijke tijd na 15 augustus 1945 wist het gezin zich te herenigen.

Na de oorlog was de vader van Thom de Graaf actief betrokken bij de belangenbehartiging van onder meer Indische Nederlanders en voormalig overheidspersoneel in Indonesië. Hij was ook woordvoerder overzeese gebiedsdelen voor de KVP in de Tweede Kamer. De oorlogstijd heeft het ouderlijke gezin van De Graaf in sterke mate gekleurd.