Persbericht juli 2020

Persbericht juli 2020

Koning en minister-president bij Nationale Herdenking 15 augustus 2020

Op 15 augustus staan we stil bij het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog en herdenken we bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel.
De herdenking wordt bijgewoond door Zijne Majesteit de Koning en minister-president Mark Rutte. De minister-president spreekt dit jaar de Herdenkingsrede uit tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Hij doet dit als representant van de Indische naoorlogse generatie. De oorlogsgeneratie wordt vertegenwoordigd door de heer Aarnout Loudon, die als kleuter in een kamp zat en zijn vader verloor in de oorlog. De jongste generatie wordt vertegenwoordigd door Maddy Batelaan, een leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, de school die het Indisch monument heeft geadopteerd.
Herdenking 2020 niet openbaar
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is de Nationale Herdenking dit jaar niet openbaar en heeft het een aangepaste programmering. Binnen de huidige richtlijnen kunnen helaas niet de duizenden mensen aanwezig zijn die andere jaren bij de Nationale Herdenking waren. We roepen iedereen daarom op om, net als op 4 mei, vanuit huis de Herdenking bij te wonen. Deze wordt zoals gewoonlijk live uitgezonden door de NOS.
Naast een beperkt aantal hoogwaardigheidsbekleders worden 75 donateurs persoonlijk uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze herdenking van 75 jaar 15 augustus. Zij vormen een representatieve dwarsdoorsnede van de groep die doorgaans naar de herdenking komt.
15 augustus is een Nationale Herdenking
Het Indisch Monument in Den Haag is in 1988 onthuld door koningin Beatrix. Sindsdien is er elk jaar een herdenking met veel leden van de eerste generatie en hun families. Er wordt stilgestaan bij de geschiedenis die ons allen bindt. De Melati, de Indische jasmijn, wordt gedragen als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven. Het is een Nationale Herdenking, met een nationale vlaginstructie, en wordt live uitgezonden door de NOS.