Kranslegging op de Dam

Kranslegging op de Dam

Helaas konden ze vanavond niet zelf op de Dam aanwezig zijn om de krans te leggen.

Via het scherm (foto boven) zien we zoon Roy Kerrebijn die het verhaal vertelt van zijn vader, de 93-jarige Bol Kerrebijn die als buitenkamper met zijn familie de oorlog op Java heeft meegemaakt.

Kleindochter Guusje Poolman Simons (foto onder) vertelt het verhaal van haar oma, de 86-jarige Dolly Poolman Simons-Meijer die tijdens de oorlog in het kamp zat.

Twee scouts leggen namens hen de krans voor alle burgers die geleden hebben onder de Japanse bezetting.