Geschiedenis Online Prijs nomineert ‘Kaart van Indisch verzet’

Geschiedenis Online Prijs nomineert ‘Kaart van Indisch verzet’

Elk jaar reikt de Geschiedenis Online Prijs een award uit voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste online presentatie over geschiedenis van het afgelopen jaar. Dit jaar is ook de ‘Kaart van Indisch Verzet’ genomineerd. 

In Nederland weten we nog maar weinig over het verzet in de voormalige kolonie Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terwijl er in Zuidoost-Azië wel degelijk verzet tegen de Japanse bezetting werd gepleegd. Op kaartvanindischverzet.nl kun je lezen welk vormen het Indisch verzet aannam en welke gevolgen dit had.

Bent u ook supporter van dit mooie initiatief? Breng dan hier uw stem uit.

Helaas is de stembus inmiddels gesloten.
Wij danken iedereen die zijn stem heeft uitgebracht!

Lees ook: ‘Kaart van Indisch Verzet’ officieel online