Presentatie Edu Dumasy | 8 februari 2019

Op 8 februari 2019 geeft Edu Dumasy in buurthuis Alleman in Amstelveen een presentatie over het huidige Indonesië in het licht van de gedeelde historische relatie tussen onze beide landen. Dit doet hij aan de hand van zijn Indisch en Indonesisch familieverleden toegelicht met beelden van reisimpressies op vijf Indonesische eilanden in de periode 1975 – 2018. Daarbij bezocht hij beroepsmatig ook steeds allerlei scholen. Zijn streven is om over een aantal jaren tot een gemeenschappelijke herdenking en verzoening te komen van ons gedeeld verleden zowel bij de schooljeugd in Nederland als in Indonesië.

Over Edu Dumasy

Edu Dumasy was tot aan zijn pensionering uit het onderwijs in 2011 als onderwijskundige beurtelings werkzaam als docent transculturele pedagogiek op lerarenopleidingen en interim- directeur van kleurrijke scholen in het basisonderwijs en een vmbo-school.

Hij is in 1948 geboren in Bandung op Java en groeide vanaf zijn tweede jaar op in het katholieke dorp Gemert in Oost-Brabant waar hij onderwijzer werd. Zijn familie zat zowel vanuit vaders’ als moeders’ kant in het KNIL. Door studiereizen langs scholen (1975 t/m 2018) op de Indonesische eilanden Java, Madura, Bali, Lombok en Sumatra kreeg hij inzicht in de historische en actuele situatie van zijn geboorteland en die van zijn familie, zoals de oorlogen in Atjeh (1870 – 1900), de Japanse bezetting (1942 – 1945) en die van het dekolonisatieproces (1945 – 1962). Pas op latere leeftijd vlak voor vertrek van zijn eerste `rootsreis’ naar Indonesië, vernam hij dat zijn moeder volbloed Indonesisch was omdat ze geadopteerd bleek te zijn door de Nederlander Alfons van Velzen, zijn opa uit Delft die getrouwd was met een Madoerese vrouw. Dat bracht bij hem een ommekeer van denken te weeg, van een transculturele kijk om vanuit meerdere perspectieven onze gedeelde Nederlands- Indonesische relatie te bezien. Via zijn familie van indo’s maar ook door zijn Indonesische familie waar priyayi’s (Javaanse adel), santri’s (vrome moslims) en abangans (Madurese boeren) deel van uitmaken, geeft hij een inkijk van binnenuit de Nederlands-Indische en Indonesische samenleving.

Het op transculturele wijze overbruggen van cultuurverschillen in zowel theoretische als praktische zin tussen naties, etnische, culturele en religieuze groepen, vormt de leidraad van zijn werkzame leven in het onderwijs (1969 – 2011) waar hij werkte als hogeschooldocent en interim-directeur in het basis- en voortgezet onderwijs. Zijn inzichten en ervaringen heeft hij gedeeld met zijn 23-jarige zoon die het initiatief nam voor een `identiteitsreis’ door Java en Sumatra in juli – augustus 2018. Zo hebben ze samen de toenmalige verblijfplaatsen bezocht van hun familie in Surabaya, Malang, Purworejo, Yogyakarta en Bandung alsmede Nederlandse en Indonesische erevelden op verzoek van de Oorlogsgravenstichting. Ook heeft zijn zoon voor het eerst zijn uitgebreide Indische familie in Jakarta leren kennen waardoor hij zijn Europese-Aziatische identiteit heeft kunnen versterken.

De voornoemde ervaringen probeert hij via onderwijs, publicaties en lezingen en ook op digitale wijze doorgeven aan volgende generaties om uiteindelijk tot een verzoening te komen met ons Indisch- Indonesisch verleden. Een opgave en uitdaging die met betrokken Indische en Nederlandse vrijwilligers enthousiast wordt opgepakt. Ook op Amstelveense scholen wordt sinds 2013 aandacht gegeven aan Nederlands-Indië / Indonesië om op gelijkwaardige wijze aandacht te schenken aan dit Gedeelde Verleden.

Voor meer ga naar ontmoetenherdenk.nl

Wijkcentrum ALLEMAN
Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
Amstelveen – Bankras
Aanvang 20.00 | Zaal open 19.30
Toegangsprijs | € 3,50