75 jaar

75 jaar

In 2019 en 2020 herdenken we samen met Nationaal Comité 4 en 5 mei het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. Voor meer zie www.vrijheid.nl

In aanvulling op bestaande herdenkingen en vieringen worden in heel Nederland talloze evenementen georganiseerd. Voor het gehele programma zie www.tweedewereldoorlog.nl