Donateursbijeenkomst in Bronbeek

Donateursbijeenkomst in Bronbeek

Op zaterdag 25 maart j.l. werd op Bronbeek de eerste donateursbijeenkomst gehouden. Het getuigt van grote betrokkenheid van de donateurs van de stichting dat zo velen naar Bronbeek zijn gekomen. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggekeken op de afgelopen herdenking en vooruitgeblikt op de komende herdenking. Uitgebreid werd stilgestaan bij de verplaatsing naar de avond.

Het grootste deel van de bijeenkomst bestond uit een interactief gesprek over de volgende onderwerpen:

  1. Hoe kunnen we de 1e generatie zoveel mogelijk blijven betrekken?
  2. Hoe kunnen wij de jongere generatie(s) zoveel mogelijk betrekken?
  3. In de toekomst een weg naar verzoening?

Het bestuur dankt alle aanwezigen voor hun bijdragen en het delen van de persoonlijke verhalen en kijkt terug op een zeer waardevolle bijeenkomst en is voornemens deze volgend jaar te herhalen. Het bestuur heeft alle opmerkingen en suggesties gehoord en zal waar mogelijk hiermee rekening houden bij toekomstige herdenkingen. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.