75 jaar 15 augustus

Toneelstuk De Vergissing | Han Ponneker

Stichting Het Portret Spreekt kondigde recentelijk aan dat er twee lezingen zullen plaatsvinden van toneelstuk 'De Vergissing' van Han Ponneker, oud-dagbladjournalist en toneelschrijver. De theaterproductie is gebaseerd op brieven van militairen naar ‘thuis’ en verslagen van gevechtshandelingen en boeken van betrokkenen in periode ‘45 –’49,

Nationale Erkenning

De Nederlandse regering lost een deel van haar ereschuld in. Het trekt structureel budget uit voor onder meer de verbreding en verjonging van de Nationale Herdenking op 15 Augustus. Het brede Nationaal Programma Collectieve Erkenning omvat Herdenken, Zorg en een Indische pleisterplaats in Den Haag.

Thema Indieherdenking 2017

Het jaarthema van de Nationale Indieherdenking 2017 is Verhalen Over Leven en gaat over de onbegrensde kracht van verhalen, over de mens achter de geschiedenis. Over hoe persoonlijke verhalen van zowel overlevenden als zij die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië het leven lieten, doorleven

In Memoriam Fred Speijers

Met veel verdriet hebben wij moeten vernemen dat Fred Speijers, vice-voorzitter van de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, op 5 februari 2017 is overleden. Wij zijn dankbaar en trots dat wij enkele jaren met Fred hebben mogen samenwerken en hebben mogen profiteren van Freds optimisme