subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland

subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland

Voor 2021 stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wederom € 1 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland. Deze regeling is bedoeld voor projecten op het gebied van educatie, kennis en cultuur die bijdragen aan de verankering van het Indische en Molukse erfgoed in de Nederlandse maatschappij. U wordt van harte uitgenodigd een projectvoorstel in te dienen.

Vanaf 15 januari 2021 tot 15 februari 2021 kunt u subsidieaanvragen indienen in het kader van de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland.


Meer informatie over de voorwaarden en over het indienen van een aanvraag kunt u terugvinden op www.dus-i.nl.