Persinformatie 2020

Thom de Graaf nieuwe voorzitter Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945

Per 1 oktober 2020 is Thom de Graaf de nieuwe voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Hij volgt Erry Stoové op die na vijf jaar afscheid neemt.

De stichting organiseert sinds 1988 jaarlijks de Nationale Herdenking op 15 augustus bij het Indisch Monument in Den Haag. Op die dag worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Thom de Graaf: “Het is van groot belang om jaarlijks alle slachtoffers te herdenken van de oorlog en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Door te herdenken houden we de herinneringen aan het verleden levend en kunnen we een brug slaan tussen verleden en heden, als een les voor de toekomst. Het is een groot voorrecht om als voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 hieraan een bijdrage te mogen leveren.”

Thom de Graaf is geboren in 1957 te Amsterdam en studeerde rechten in Nijmegen. Hij deed tijdens zijn studie onder meer onderzoek naar de Indonesië-politiek van het eerste kabinet-Drees. De Graaf werkte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder meer als plaatsvervangend directeur Politie. Hij was van 1994 tot 2003 lid van de Tweede Kamer en tussen 2003 en 2005 vicepremier en minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende II. Tussen 2007 en 2012 was hij burgemeester van Nijmegen en tussen 2012 en 2018 voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Van 2011 tot 2018 was hij tevens lid van de Eerste Kamer. Sinds 2018 is de Graaf vicepresident van de Raad van State.

 

De ouders van De Graaf verbleven van 1937 tot 1946 in Nederlands-Indië. Zijn vader was indoloog en Indisch jurist en bracht als reserveofficier de oorlogsjaren door in een kamp voor krijgsgevangenen. Zijn moeder kwam in een vrouwenkamp terecht met zijn oudste broer en zus. In de gevaarlijke tijd na 15 augustus 1945 wist het gezin zich te herenigen.

Na de oorlog was de vader van Thom de Graaf actief betrokken bij de belangenbehartiging van onder meer Indische Nederlanders en voormalig overheidspersoneel in Indonesië. Hij was ook woordvoerder overzeese gebiedsdelen voor de KVP in de Tweede Kamer. De oorlogstijd heeft het ouderlijke gezin van De Graaf in sterke mate gekleurd.Nationale Herdenking 2020

Op 15 augustus staan we stil bij het definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog en herdenken we bij het Indisch Monument in Den Haag álle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. De oorlogservaringen en de grootschalige ontheemding die volgde werken door tot op de dag van vandaag bij inmiddels 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie en ook in onze samenleving als geheel. 

Het Indisch Monument in Den Haag is in 1988 onthuld door koningin Beatrix. De Melati, de Indische jasmijn, wordt gedragen als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven. Het is een Nationale Herdenking, met een nationale vlaginstructie. 

De herdenking werd in 2020 bijgewoond door Zijne Majesteit de Koning en minister-president Mark Rutte. De minister-president sprak dit jaar de Herdenkingsrede uit tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Hij deed dit als representant van de Indische naoorlogse generatie. De oorlogsgeneratie werd vertegenwoordigd door de heer Aarnout Loudon, die als kleuter in een kamp zat en zijn vader verloor in de oorlog. De jongste generatie werd vertegenwoordigd door Maddy Batelaan, een leerling van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, de school die het Indisch monument heeft geadopteerd.

Wij kijken terug op een mooie, waardige herdenking. De foto’s van Ilvy Njiokiktjien en de speeches vindt u terug onder de button mediakit in de rechterkolom.

Thema 2020 | Geef kleur aan je verleden

Nu het een mensenleven geleden is en er steeds minder ooggetuigen zijn, lopen we het risico dat de oorlog wordt als een oude zwart-wit familiefoto: een plaatje van lang geleden met onbekende gezichten die ons weinig zeggen. Maar de achterliggende verhalen en ervaringen mogen niet worden vergeten. Wij moeten erover blijven vertellen, de oude foto’s levend houden door ze in te kleuren. Met de herinneringen van ooggetuigen zelf, maar ook met de ervaringen van hun kinderen en kleinkinderen, inmiddels 2 miljoen Nederlanders. Een gemeenschap die zo divers is als het land waaruit zij is voortgekomen, in achtergrond en in oorlogservaringen. Door letterlijk foto’s kleur te geven en de bijbehorende oorlogsverhalen te vertellen – van Indonesische Romusha’s, van Molukse militairen, van Chinese Indonesiërs en Indo-Europeanen van zowel binnen en buiten de Japanse kampen – geven we invulling aan het thema.

#ikherdenkop15augustus campagne

Elk jaar nodigen we verschillende mensen van jong tot oud uit om te delen wie zij herdenken en waarom. Herdenkers met een verhaal dat ze graag zouden willen delen worden opgeroepen dat via social media te doen met #ikherdenkop15augustus #15augustus #geefkleuraanjeverleden. In 2020 staan wij samen met o.a. Willem Nijholt, Ellen Deckwitz, Rocky Tuhuteru, Wieteke van Dort en Marion Bloem stil bij 75 jaar 15 augustus.

15 augustus is een Nationale Herdenking

Het Indisch Monument in Den Haag is in 1988 onthuld door koningin Beatrix. Sindsdien is er elk jaar een nationale herdenking met veel leden van de eerste generatie en hun families. We staan stil bij de geschiedenis die ons bindt. De Melati, de Indische jasmijn, wordt dan gedragen als nationaal symbool van respect, betrokkenheid en medeleven.

Het is een Nationale Herdenking, met een nationale vlaginstructie, die live wordt uitgezonden door de NOS. Elk jaar zijn er hoogwaardigheidsbekleders aanwezig, zoals de ambassadeurs van de voormalige geallieerde landen en Indonesië, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, de minister-president en ministers van het kabinet. De koning komt elke vijf jaar; ook dit jaar is hij aanwezig.

Herdenkingssymbool Melati

Dit jaar zullen velen op 15 augustus de Melati dragen, net als de Koning en premier in 2015. Dit draaginsigne werd in 2015 geïntroduceerd als teken van respect, verbondenheid en medeleven. Van de Melati werden binnen enkele weken 10.000 exemplaren verkocht. De Melati is geïnspireerd op de Indische jasmijn: een bloem die kwetsbaar is, maar ook staat voor zelfvertrouwen en nieuw leven.

Organisatie

De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 organiseert jaarlijks de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. De activiteiten van Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van donateurs, subsidies van het Ministerie van VWS en het Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 werkt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Praktische informatie

Persaanvragen

Voor persaanvragen kunt contact opnemen via [email protected]

Mediakit

Download via de onderstaande button de mediakit inclusief persberichten, logo’s, flyers, video- en beeldmateriaal van de herdenking.

Mediakit
Persbericht
Meer over de campagne 2020
Meer over de Melati