Nieuws

Plan Internationaal Park ingetrokken

Bij die uitgebreide serie gesprekken met de stad staat niets van tevoren vast, benadrukt Revis. De gemeente is bereid om alle ideeën die er eerder waren, te laten varen. ‘Op dit moment staat alles open. We gaan over alle uitgangspunten met de stad in gesprek.’

Internationaal Park Den Haag

De gemeente Den Haag wil een groot stadspark ontwikkelen. Dit door 3 bestaande parken (Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark) zodanig te verbinden dat een stadspark ontstaat van 140 hectare met volop ruimte voor natuur, cultuur, sport en ontspanning.

Welkom voorzitter Erry Stoové

15 Augustus 1945. De heer Stoové (Soerabaia 1947) is president van de International Social Security Association (ISSA) en de voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Hij begon zijn carriere bij het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappeliojk Werk. Was

Herdenkingsboek | Willem Nijholt

Willem Nijholt heeft meegewerkt aan het herdenkingsboek dat vorig jaar verscheen. Hij vindt het boek prachtig, maar ontdekte wel dat, bij de gedichten die hij heeft voorgedragen, niet vermeld is dat de gedichten geschreven zijn door Peter Ferguson.

70-jarige impasse ‘Backpay’

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en het Indisch Platform zijn akkoord om de “Backpay” gezamenlijk tot een oplossing te brengen inclusief financiële regeling getroffen voor de betrokkenen die nu nog in leven zijn.

Maanlicht van Michael Mauritsz

Omdat ik het belangrijk vind dat de herdenking van Indië ieder jaar weer kan plaatsvinden, ben ik een actie begonnen: een Indische verzamelCD waar ik op zing en mijzelf begeleid op mijn gitaar.