Andere monumenten in Nederland & buitenland

Anker van het linieschip ‘Waterloo’ (Arnhem)

Linieschip ‘Waterloo’ vertrok eind december 1826 met infanteristen ter versterking van de strijdkrachten op Java, waar een grote oorlog tegen het Gouvernement onder leiding van prins Dipo Negoro gaande was. Het raakte onderweg in een zware storm en verloor zijn masten. Door het anker uit te werpen bij het eiland Borkum bleven alle opvarenden behouden. De minister van Marine schonk het anker in 1877 aan Bronbeek. Sinds die tijd ligt het op het landgoed als symbool voor het houvast dat Bronbeek de oud-militair biedt. Sinds 1997 herdenkt men jaarlijks op 27 februari bij dit anker de vele honderden mannen, die omkwamen bij de slag in de Javazee op 27-28 februari 1942.

 

Meer informatie

Locatie

Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem

Tekst op monument

Anker van Z. M. Linieschip "WATERLOO" 1827

Oorsprong

Anker van Z. M. Linieschip "Waterloo"

Bron afbeelding

Wikipedia

Date

15 januari 2020

Category

Nederland