Andere herdenkingen

Andere Herdenkingen

Jaarlijks vindt op 15 augustus de nationale herdenking plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. Elders in ons land en in het buitenland worden op dezelfde of een andere datum ook herdenkingen gehouden.

 

De locatie Bronbeek te Arnhem herbergt veel Indiëmonumenten, waardoor daar ook veel herdenkingen plaatsvinden.

23 augustus 2018  Japanse Jongenskampen

 

25 augustus 2018  Birma Siam & Pakan Baroe Spoorwegen

 

26 augustus 2018  Japanse Vrouwenkampen

 

8 september 2018  Japanse Zeetransporten

 

27 september 2018  Papoea-strijders

Herdenkingen op Bronbeek

Bronbeek biedt gelegenheid tot het gedenken en herdenken van de slachtoffers en nabestaanden van de strijd in Zuidoost-Azië in de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-tijd. Jaarlijks nemen duizenden overlevenden en nabestaanden deel aan herdenkingen bij de monumenten op het landgoed.

Andere herdenkingen

Andere Herdenkingen

Jaarlijks vindt op 15 augustus de nationale herdenking plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. Elders in ons land en in het buitenland worden op dezelfde of een andere datum ook herdenkingen gehouden.

 

De locatie Bronbeek te Arnhem herbergt veel Indiëmonumenten, waardoor daar ook veel herdenkingen plaatsvinden.

23 augustus 2018  Japanse Jongenskampen

 

25 augustus 2018  Birma Siam & Pakan Baroe Spoorwegen

 

26 augustus 2018  Japanse Vrouwenkampen

 

8 september 2018  Japanse Zeetransporten

 

27 september 2018  Papoea-strijders

Herdenkingen op Bronbeek

Bronbeek biedt gelegenheid tot het gedenken en herdenken van de slachtoffers en nabestaanden van de strijd in Zuidoost-Azië in de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-tijd. Jaarlijks nemen duizenden overlevenden en nabestaanden deel aan herdenkingen bij de monumenten op het landgoed.

Mede mogelijk gemaakt door

én onze vele donateurs en vrijwilligers!