De Indische Zomer | Culturele Kalender

De nationale herdenking 15 augustus presenteert ‘De Indische Zomer’, een culturele kalender vol activiteiten op en rond 15 augustus in Den Haag. Den Haag is de Indische hoofdstad van Nederland en de plaats waar jaarlijks bij het Indisch monument de nationale herdenking wordt gehouden. Deze herdenking wordt bijgewoond door duizenden mensen uit heel Nederland die op deze dag vaak oude kennissen ontmoeten en familiebanden aanhalen. Voortaan kunnen zij ook deelnemen aan een van de culturele activiteiten die rondom de herdenking worden georganiseerd.

De Indische Zomer is het verhaal van de vele Nederlanders die verbonden zijn met voormalig Nederlands Indië. Of eigenlijk niet hèt verhaal maar juist de ontelbare verschillende verhalen van evenzoveel mensen die samen de rijkgeschakeerde geschiedenis van de Indische gemeenschap in Nederland vertellen. Verhalen die illustreren hoe de komst van 250.000 Indische Nederlanders het naoorlogse Nederland blijvend heeft veranderd en verrijkt. En die laten zien hoe de kinderen van derde, vierde en vijfde generatie het stokje hebben overgenomen en het verhaal doorvertellen.

EXPO DEAL | Vechten voor Vrijheid ticketdeal 5,- op 15 augustus | Museum Sophiahof | Den Haag

Herdenkt u op 15 augustus met een bezoek aan de expositie ‘Vechten voor Vrijheid in Museum Sophiahof? Dan betaalt u slechts € 5,- in plaats van € 9,50. De expo is tot en met maart 2020 te zien, om dan plaats te maken voor een tentoonstelling over ‘Van Indië tot Nu’ waarin de geschiedenis tot de huidige periode wordt belicht.

Diverse bevolkingsgroepen komen in verzet: tegen de Japanse bezetter, tegen de Nederlandse kolonisator of tegen allebei. Ook kiezen mensen voor samenwerking met het Japanse militaire bestuur of hun politieke tegenstanders, met als doel een onafhankelijk Indonesië.
Bezetting, verzet en vrijheid betekenen voor iedereen iets anders.

Wat je over hebt voor jouw vrijheid, bepalen je omstandigheden en idealen. De keuze om in actie te komen, is persoonlijk.En: niet iedereen kiest bewust voor verzet. Soms dwingt de situatie daartoe. Hoe? Dat ziet, leest en hoort u in deze expositie. We vertellen de verhalen van verzetsstrijders en van de gewone man of vrouw die grote of kleine daden van verzet pleegde. Ook staan verhalen van nazaten centraal: wat betekenen de verhalen voor hen? Zo zullen we verschillende kanten van verzet te belichten.

De expositie is samengesteld door het Indisch Herinneringscentrum en Moluks Historisch Museum, met bijdragen van onder andere Pelita met een speciale website over het Indische verzet. Voor meer zie www.museumsophiahof.nl/wat-er-te-doen/expositie-vechten-voor-vrijheid

MEET-UP | Indische wandeling | Statenkwartier Den Haag Wo 14 augustus 19:30 + Di 20 augustus 10:30

Wie Indië zegt, zegt Den Haag. En wie Statenkwartier zegt, zegt Indië.
Geen wijk in onze stad waar meer Indisch erfgoed te vinden is.
Een onuitputtelijke bron voor verhalen.

Verhalen over pensionado’s: vanuit burgerlijke- en militaire overheden. Over stichters van koffie- of suikerplantages. Over mensen die vanuit hun Indische achtergrond een bijdrage leverden aan het culturele leven in ons land. Over Tante Lien en de Tantes van Yvonne Keuls. Over zee baboes en verlofgangers . Over het onrecht Molukkers en repatrianten aangedaan. Over mie-drogerijen, Toko’s , eethuisjes en restaurants. Over “wie dit leez is gek” bij de voormalige woning van Tjalie Robinson. Tijdens een wandeling van rond anderhalf uur vertelt een gids, op plekken die daartoe aanleiding geven, die verhalen.

Voor aanmelden en verdere details : [email protected]
Een bijdrage van € 2 wordt op prijs gesteld

FILM | Klanken van Oorsprong | Filmhuis Den Haag | 10 augustus 19:15
+ 14 augustus 16:30

Regisseur Hetty Naaijkens – Retel Helmrich (Buitenkampers, Contractpensions) toont in haar nieuwe documentaire Klanken van Oorsprong het verhaal van diverse artiesten met een Nederlands-Indische achtergrond, die tussen 1945 en 1962 samen met meer dan 350.000 andere Indische Nederlanders gedwongen terug moesten naar hun oorspronkelijke vaderland: Nederland.

Eenmaal in Nederland kregen Nederlands Indische bands als ‘The Tielman Brothers’ en ‘The Crazy Rockers’ direct veel gehoor bij de dolenthousiaste Nederlandse jeugd die een grote honger had naar Rock ‘n roll muziek. Ook Nederlands-Indische zangers en zangeressen zoals Sandra Reemer, Liesbeth List en Boudewijn de Groot maakten veel furore. Anneke Grönloh en Ruud & Riem de Wolff (The Blue Diamonds) verwierven zelfs enorme internationale roem, net als de naar de VS geëmigreerde broers Eddie en Alex van Halen. Hoewel al deze muzikanten erg van elkaar verschillen hebben ze veel dingen gemeen. Allereerst hun geschiedenis van oorlog, vluchten, opnieuw beginnen in een vreemd land en aanpassen. Daarnaast de muziek als grootste uitlaatklep.

De muzikale documentaire Klanken van Oorsprong, is een mozaïek van verhalen over de kracht van overleven in moeilijke omstandigheden, de herkomst van de geportretteerden en het zoeken naar hun identiteit, afgewisseld met (swingende) muziek en nog nooit eerder vertoond archiefmateriaal van zowel muziekoptredens als uit het koloniale tijdperk. Naaijkens – Retel Helmrich geeft op indringende wijze weer hoe Nederlands – Indische muzikanten met een vleugje heimwee wisten te assimileren en hoe ze zonder dat ze het wisten een verandering teweegbrachten in het Nederlandse muzieklandschap en ver daarbuiten.

LEZING | Couperus, Indië en Den Haag | Frans van der Linden in het Louis Couperus Museum | Do 15 augustus 20.00

De Indische Zomer is het verhaal van de vele Nederlanders die verbonden zijn met voormalig Nederlands Indië. Voor de familie Couperus was Indië van een vanzelfsprekende vertrouwdheid. Beide ouders van Louis waren op Java geboren. Twee van zijn broers werden Indisch ambtenaar. Louis zelf, hoewel geboren in Den Haag, bracht zijn jongensjaren door in Batavia. Ook twee van Louis Couperus’ meest gelezen romans De stille kracht (1900) en Van oude mensen de dingen die voorbijgaan (1906) zijn onlosmakelijk met Indië verbonden.

In de lezing in het Louis Couperus Museum op donderdag 15 augustus brengt Frans van der Linden de band tussen de schrijver, zijn geboortestad en het verre Indië tot leven. De kosten voor dit bijzondere evenement, inclusief drankje en museumbezoek, bedragen € 12,50. Amices en Museumkaarten betalen € 10,–. U kunt zich voor deze middag aanmelden bij [email protected].

TOUR | Museon Depots | Wo 14 augustus 14.30 & 16.00 + Do 15 augustus 10.00 + 15:00 + 16.00

De rondleiding door de depots van het Museon geeft een beeld van de veelzijdigheid en de rijkdom van de collectie onder beheer van het Museon. In het kader van de Nationale Indië Herdenking 2019 is de rode draad het tonen van objecten uit de Indonesische archipel op alle genoemde terreinen. Nadruk ligt natuurlijk op het tonen van, een kleine selectie uit, de grootste collectie in Nederland van tekeningen en voorwerpen uit de Japanse kampen, van buitenkampers en de periode direct volgend op de capitulatie van Japan tot aan de soevereiniteitsoverdracht in 1949.

Delen van het depot hebben een verdieping met trappen en er is geen lift aanwezig is. Mensen moeten dus wel mobiel zijn. De verdieping is voorzien van metalen rasters dus (advies geen schoenen met naaldhakken.)

Deelname is gratis. Aanmelden kan via [email protected]. Meer informatie bij Frits van Rhijn en Gisèle van Eick, di-vr 070-3381422.

DEAL | Crowne Plaza | Een overnachting in een Deluxe of Executive kamer inclusief ontbijt voor 2 personen voor € 109,00 op
15 augustus

Een overnachting in een Deluxe of Executive kamer inclusief ontbijt voor 2 personen voor € 109,00. Dit tarief is exclusief toeristenbelasting en geldt voor 15 augustus 2019. Gasten kunnen direct via [email protected] of 070 351 17 16 / 070 351 17 708 bij ons reserveren onder vermelding van Indische Zomer 2535206

Digitale flyer
Social media banner

De Indische Zomer is een initiatief van de stichting Nationale Herdenking 15 augustus in samenwerking met Filmhuis Den Haag,  Museon, Statenkwartier Den Haag, Louis Couperus Museum, Museum Sophiahof en Crowne Plaza.