Meer informatie

Meer informatie

Informatie over de Nationale Herdenking 15 augustus 2022 bij het Indisch Monument in Den Haag

Bereikbaarheid van de organisatie

De stichting is telefonisch bereikbaar maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -13.00 uur op telefoonnummer 070-200 25 05
Buiten deze tijden is er een antwoordapparaat. De telefoon wordt niet doorgeschakeld.

Het e-mailadres van de stichting is [email protected]

Verplaatsing van de herdenking naar de avond

Ons doel is om met zoveel mogelijk mensen stil te staan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en het leed dat een groot en divers deel van onze samenleving diep getroffen heeft en dat nog altijd doorwerkt.
In voorgaande jaren zagen wij op doordeweekse dagen, als velen nog aan het werk zijn, de aandacht voor de herdenking sterk teruglopen. En we willen juist zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven de herdenking te volgen, op het veld en ook via TV. In de Coronajaren hebben we geleerd hoe groot het bereik via TV kan zijn. Dat is voor ons ook de hoofdreden om de herdenking van de middag naar de vroege avond te verplaatsen, met een uitzending prime time door de NOS op NPO1.
De herdenking krijgt door de uitzending door de NOS op prime time (vergelijkbaar met de Dam op 4 mei) veel meer het door ons beoogde karakter van een Nationale Herdenking die gevolgd kan worden door eenieder, ook zij die niet tot de Indische gemeenschap behoren.

Wij realiseren ons dat de verplaatsing naar de voege avond voor veel ouderen een stevige impact heeft. Wij stellen daarom het veld vroeger open dan de herdenking van start gaat. Daardoor is er gelegenheid om al vooraf (maar ook achteraf) bloemen te leggen, elkaar te zien en te spreken.
De laatste jaren worden steeds meer lokale herdenkingen gestart op of rond 15 augustus. De nationale herdenking steunt deze lokale herdenkingen en stemt al enkele jaren tweemaal per jaar af met deze organisaties. Deze lokale herdenkingen vormen een mooie aanvulling op de Nationale Herdenking en maken het mogelijk dichter bij huis de herdenkingsdag te beleven.

Zitplaatsen reserveren Nationale Herdenking in Den Haag

Iedereen die dat wil – dus donateurs en niet-donateurs – kan tot 31 juli 2022 zitplaatsen reserveren via de aanmeldmodule op onze website. Ook zonder reservering is men van harte welkom. Men is dan echter niet gegarandeerd van een zitplaats.

De aanmeldmodule hebben we uitbesteed aan Paylogic. Paylogic werkt met zgn. “toegangscodes”. Deze toegangscode is óf het donateursnummer óf -voor degenen die geen donateur zijn- een van de eenmalige codes die we van Paylogic ontvangen hebben. Een eenmalige code is aan te vragen via [email protected]
Omdat de organisatie van de herdenking voor het overgrote deel wordt uitgevoerd door vrijwilligers en om de indirecte kosten zoveel mogelijk te beperken, proberen we zo efficiënt mogelijk te werken. Daarom hebben we gekozen voor een aanmeldmodule op onze website en zoveel mogelijk afhandeling via de mail. Voor degenen voor wie dit niet mogelijk is, hebben onze vrijwilligers op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10 en 13 uur een telefonisch spreekuur. Zo nodig bestellen zij de toegangskaarten bij Paylogic en zo nodig printen zij deze kaarten uit en versturen ze deze. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De jaarlijkse Nationale Herdenking wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van VWS. O.a. de gratis koffie, thee en spekkoek die wij uitdelen aan iedereen op het veld, worden bekostigd door de donaties van onze donateurs. Deze donateurs zijn onmisbaar voor de manier waarop wij de herdenking vormgeven. Donateurschap stellen we daarom zeer op prijs. Het is echter niet verplicht/noodzakelijk om donateur te zijn of te worden om naar de herdenking te komen en zitplaatsen te reserveren.

Veldindeling

Het veld bij het Indisch Monument is verdeeld in:

Een groen vak:
Voor dit vak ontvangt men een uitnodiging op naam. Hierin nemen degenen plaats die direct of indirect een bijdrage leveren aan deze herdenking. Tevens is dit vak gereserveerd voor autoriteiten en anderen die op grond van hun maatschappelijke functie bij de herdenking aanwezig zijn.

Een blauw vak:
Mensen van de eerste generatie kunnen een toegangskaart aanvragen voor het blauwe vak. Wij beschouwen iedereen die geboren is voor 15-08-1945 en de oorlog heeft meegemaakt daarbij als 1e generatie. Zij kunnen ieder als begeleider maximaal 1 introducé meenemen die geboren is na 15-08-1945.

Een oranje vak:
Dit oranje vak bestaat uit twee gedeelten:
Het voorste gedeelte, waarvoor door iedereen een toegangskaart aangevraagd kan worden, ongeacht geboortejaar. Op deze manier is men verzekerd van een zitplaats
Het achterste gedeelte, waarin een aantal stoelen staan voor mensen die niet gereserveerd hebben. Voor deze stoelen geldt “op is op”.

Rolstoelplaatsen:
Voor iedereen die gebruik maakt van een (eigen) rolstoel, hebben wij rolstoelplaatsen. Om praktische redenen hebben we ervoor gekozen om 1 rolstoelkaart voor “iemand met een rolstoel én zijn/haar begeleider” te hanteren. Dan weten we zeker dat we voldoende ruimte en voldoende stoelen op dit deel van het veld neerzetten.

Staanplaatsen:
Het is ook altijd mogelijk de herdenking staand bij te wonen. Een aantal bezoekers/donateurs kiest er heel bewust voor om bijvoorbeeld langs de waterkant te gaan staan.